keskiviikko 14. elokuuta 2013

Junioreiden Syyssarja


Purjehtijoiden toiveesta järjestämme tiistaisin sarjakilpailun. Kilpailuissa huomioidaan myös aloittelevat kilpailijat joille tarjoamme neuvoja sekä opastusta.

 
Junioreiden Syyssarja
RPS
2013
Tiistaisin klo 18

PURJEHDUSOHJEET

1            SÄÄNNÖT
1.1         Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä
1.2         Kilpailusääntöä 41 muutetaan seuraavasti: Aloittelevia purjehtijoita voidaan neuvoa radalla.

2            TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
              Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee Junnusuulin ovessa.

3            MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN
              Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin pannaan ilmoitustaululle ennen klo 17.45 voimaantulopäivänään, lukuun ottamatta kilpailun aikataulun muutoksia, jotka pannaan ilmoitustaululle ennen klo 22.00 voimaantuloaan edeltävänä päivänä.
             
4            MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
4.1         Maissa annettavat viestit nostetaan laiturialueella.
4.2         Kun lippu AP nostetaan maissa, kilpailuviestissä AP olevat sanat ”1 minuutin” korvataan sanoilla ”aikaisintaan 15 minuutin”.

5            KILPAILUN AIKATAULU                      
5.1         Kilpailupäivät:
              Pvm.                         Luokka Opti             Luokka Zoom8
              13.8                          kilpailua                    kilpailua
              20.8                          kilpailua                    kilpailua
              27.8                          kilpailua                    kilpailua
              3.9                            kilpailua                    kilpailua     
              10.9                          varapäivä                  varapäivä


5.2         Purjehdusten luku:
              Luokka                     Luku                         Purjehduksia päivässä
              Zoom8                      8                               2
              Opti                          8                               2
(a)     Varapäiviä voidaan käyttää, ellei purjehduksia ole suoritettu aikataulun mukaisesti tai jos kilpailulautakunta katsoo epätodennäköiseksi, että purjehdukset saadaan suoritetuksi aikataulun mukaisesti.
(b)     Yksi ylimääräinen purjehdus päivässä voidaan purjehtia, kunhan mikään luokka ei mene yhtä purjehdusta enempää aikataulun edelle.
5.3         Kunkin päivän ensimmäisen purjehduksen varoitusviestin aikataulun mukainen aika on 18.15.
5.4         Kilpailupäivinä ei anneta mitään varoitusviestiä klo 19.30 jälkeen.           

6            LUOKKIEN LIPUT
              Luokkien liput ovat:
              Luokka                     Lippu
              Zoom8                      E
              Opti                          K

7            KILPAILUALUEET
              Kuuskarin edustalla                                        

8            RADAT
8.1         Liitteen A piirroksissa esitetään radat, myös eri osuuksien väliset likimääräiset kulmat, merkkien ohitusjärjestys ja mille puolelle kukin merkki on jätettävä

9            MERKIT
9.1         Merkit ovat oransseja tai keltaisia poijuja.

10          LÄHTÖ
10.1       Purjehdukset lähetetään käyttämällä sääntöä 26 siten, että varoitusviesti annetaan 5 minuuttia ennen lähtöviestiä.
10.2       Lähtölinja on poijujen välissä.
10.3       Veneiden, joiden varoitusviestiä ei ole annettu, täytyy välttää lähtöaluetta.
10.4       Jos vene lähtee myöhemmin kuin 5 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan ei lähteneeksi (DNS). Tämä muuttaa sääntöä A4.

12          MAALI
Maalilinja on poijujen välissä.

13          RANGAISTUSJÄRJESTELMÄ
13.1       Sääntöä 44.1 ja 44.2 muutetaan siten, että vaaditaan vain yksi käännös, johon sisältyy yksi vastakäännös ja yksi jiippi.

14          ENIMMÄISAJAT
14.1       Enimmäisajat ovat seuraavat:
              Luokka                     Enimmäisaika         
              Zoom8                      45 min                     
              Opti                          45 min                     
                                                                               
             
15          PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
15.1       Protestilomakkeita saa kilpailutoimistosta. Protestit pitää toimittaa sinne protestien määräaikaan mennessä.
15.2       Kunkin luokan protestien määräaika on 60 minuuttia siitä, kun viimeinen vene on tullut maaliin päivän viimeisessä purjehduksessa. [Sama määräaika pätee kilpailulautakunnan ja [protestilautakunnan] [tuomariston] protesteihin, jotka koskevat niiden kilpailualueella havaitsemia tapahtumia, sekä hyvityspyyntöihin. Tämä muuttaa sääntöjä 61.3 ja 62.2.]
15.3       Ilmoitustaululle pannaan 30 minuutin kuluessa protestien määräajasta ilmoitukset, joissa kilpailijoille tiedotetaan tutkinnoista, joissa he ovat asianosaisia tai nimettyjä todistajia. Tutkinnat pidetään tuomariston huoneessa, joka sijaitsee Paviljongissa, 10.9 alkaen klo 18.
15.4       Ilmoitus kilpailulautakunnan tai [protestilautakunnan] [tuomariston] protes­tista pan­­naan ilmoitustaululle säännön 61.1(b) mukaiseksi ilmoitukseksi veneelle.

16          PISTELASKU
16.1       1 purjehdus on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä.
16.2       Kun vähintään 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen kaksi huonointa pistemäärää.

17          TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
17.2       Kun vene luopuu kilpailusta, sen täytyy ilmoittaa siitä kilpailulautakunnalle niin pian kuin mahdollista.


18          PALKINNOT
              Palkintoja jaetaan seuraavasti: Seuran kiertopalkinnot.

19          VASTUUVAPAUTUS
              Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti